Proeflezen

Neckar wil bij het beoordelen van manuscripten zorgvuldig te werk gaan. De auteur vertrouwt tenslotte zijn of haar kindje toe aan de uitgever. Om een goede graadmeter te hebben voor het eventueel als boek uit te geven manuscript maakt Neckar gebruik van een lezerspanel. Dit panel bestaat uit mannen en vrouwen in verschillende leeftijdscategorieën, waardoor ook gelijk duidelijk wordt wat de samenstelling van de toekomstige lezersgroep zou kunnen zijn. Het oordeel van het lezerspanel is niet doorslaggevend; uiteindelijk beslist Neckar zelf tot het al dan niet uitgeven van het boek.

Op het moment dat Neckar een manuscript ontvangt, vindt een eerste selectie plaats binnen de uitgeverij. Het manuscript wordt gelezen en dan ook valt het besluit of dit het verdere traject ingaat. Als dat het geval is, wordt een aantal mensen uit het lezerspanel aangeschreven met de vraag of men tijd en zin heeft om dit manuscript te lezen en hier een oordeel over te geven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een standaardlijstje met de te beoordelen aspecten.

Omdat met de schrijver een termijn is afgesproken waarbinnen de beslissing over het wel of niet uitgeven aan hem of haar kenbaar wordt gemaakt, is er een deadline aan het beoordelen van het manuscript verbonden. Het proeflezen van manuscripten is dus vrijwillig maar niet geheel vrijblijvend.

Wanneer het tot uitgeven van het door de proeflezer beoordeelde manuscript komt, ontvangt de proeflezer een gesigneerd exemplaar van het boek als beloning. Dit ongeacht de beoordeling na het proeflezen.
Om je aan te melden stuur je een mail naar proeflezen (at) uitgeverijneckar.nl. Bij aanmelden graag een korte beschrijving van jezelf en welk genre boeken je graag leest.